Gotland Art Meetup

En arena för det kreativa Gotland

För tredje gången i år anordnar Kulturenheten, Region Gotland, Gotland Art Meetup. Tisdagen 30 november är allmänheten, kulturaktörer och politiker välkomna till Gullinsalen, Folkhögskolan i Hemse, kl 14.30-17. Anmäl dig och kom!

Tema

Temat för mötet är ”Återstart – vad lär vi oss av pandemin kring kulturens roll för social hållbarhet?” Kulturen är en viktig aktör för inkludering, delaktighet och hälsa. Under pandemitiden har det blivit än tydligare för många. När kulturlivet har stängt ned har den psykiska hälsan försämrats. I den årliga hälsoundersökningen som görs av Region Gotland, kan man se tydliga samband mellan kulturell delaktighet och välmående. Enkelt uttryckt: De som gör mest mår bäst.

Program

Allt startar med fika och mingel kl 14.30 – hembakt från Folkhögskolan. Kl 15 kör programmet igång, en kort paus planeras 15.45 och kl 17 är evenemanget slut.

Programmet i korthet:

  • Från kris till kraft – återstart
  • Ytterligare pandemistöd till kulturen
  • Paneldiskussion med institutionerna Gotlands Museum, Gotlandsmusiken och Länsteatern om återstart och utmaningar framöver
  • Kultur, delaktighet och psykisk hälsa, hälsostrateg Victoria Hermann
  • Kulturpolitisk diskussion: Vilka prioriteringar krävs för att vi ska säkerställa kulturens roll för inkludering, hälsa och delaktighet?

Utöver detta blir det framträdanden av olika slag: Teaterambulansen, elever från Gotlands Folkhögskola samt Fredrik Willstrand med pianisten Ludde. Vi guidas i programmet av konferencier Amanda Heijbel.

Evenemanget kommer också att sändas digitalt via Facebook (Kulturenheten Region Gotland) och Youtube (Region Gotland) för dig som inte kan närvara. Dock kommer digitala deltagare ha begränsad möjlighet att interagera med politikerna, så om du vill ställa frågor eller debattera: Kom till Hemse!

Tid och anmälan

Datum: Tisdag 30 november
Tidpunkt: Kl 14:30-17:00
Plats: Gullinsalen, Gotlands Folkhögskola, Storgatan 11 B, Hemse

Pris: Fri entré, begränsat antal platser – anmälan krävs.
Anmälan: kulturinfo@gotland.se