Men – hur ser vi ut?

Ensamblen HYSS ifrågasätter vår moderna ytlighet med musik från pop till visa,
teater, spoken word och koreografi.

Premiär i Visby under september 2019!