Samtalskvällar och lite jazz på Östergarns bygdegård

Östergarns bygdegårdsförening arrangerar varje sommar en serie samtalskvällar. Gäster i år är bl.a. avgående landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård, kulturgeografen Dan Carlsson och man kommer att samtala på teman som digitalisering, växthuseffekten, Östersjön, konst, kor och kärlek.

Arrangör: Östergarns bygdegårdsförening