Alla barn har rösträtt på Barnkörveckan på Fårö

Barnkörveckan började på initiativ av Georg Riedel och Iréne Sjöberg Lundin.  Nu  arrangeras den vecka 28, varje sommar sedan 1988.

Det är sommar. På Stora Gåsemora gård på Fårö lyser solen över klarblå himmel och det bubblar i luften. Det luktar kaffe och kanelbullar. På en stor gräsplätt fikar människor. Några barn hjular över gräset med sina nyfunna vänner. Överallt hörs röster. Från matsalen hörs pytteröster och ifrån ladugården kan hörs äldre röster.

Ursprung

1988 ville Georg Riedel och Irené Sjöberg få barn att sjunga, både bosatta Fåröbarn och gästande sommarbarn. Man ville skapa gemensamma toner till nyskrivna texter. Barnkörveckan på Fårö var född.

Idag

Barnkörveckan har sedan dess blivit en plats att för barn i alla åldrar att få uttrycka sig, sjunga i kör och möta litteraturen. En erkänd barn- och ungdomsförfattare får varje år i uppdrag att producera texter till Barnkörveckan. Efter det tonsätts texterna av tonsättare, körledare och musiker. Samarbetet mellan författare och tonsättare har genom åren resulterat i många nya barnsånger. Bland tidigare medverkande författare återfinns Lennart Hellsing, Barbro Lindgren, Per Gustavsson och Åsa Lind.

Vägen är målet

Veckan avslutas med fantastiska konserter men det är det inte resultatet som är målet, utan vägen dit. Det är känslan på plats, som gör att veckan överlever det år efter år som en av Sveriges mest unika kulturverksamheter. En plats där barn har rätt att få möta stor konst och få uttrycka sig. Där alla – stora och små – har rösträtt.

Foto, Ida Blomqvist, ordförande för Barnkörveckans styrelse: Malin Helenius