När båtarna blev obrukbara lämnades de att dö värdigt av väder och vind på stranden