Gotlands Konstmuseum

Konstmuseet på St Hansgatan stängdes 2019 eftersom inomhusmiljön påverkade konstverken negativt. I väntan på renovering kan du se konst i Fornsalen, Gotlands Museum.

Stängd byggnad, öppen verksamhet

Byggnaden Gotlands Konstmuseum har ett stort behov av renovering och klimatanpassning. Under den varma sommaren 2018 uppstod ett akut behov av att utveckla lokalerna. Museet stängde i februari 2019 och konserveringsåtgärder för konsten sattes in. Ett utredningsarbete kring ändamålsenliga lokaler för konstverksamheten startades av Gotlands Museum, som driver Konstmuseet.

Under tiden har konstmuseet flyttat in i lokaler på Fornsalen, som är främst är känt för att visa kulturhistoria. Konstutställningar presenteras nu på tredje våningen i Gotlands Museums lokaler.

Leva livet

Över sommaren och in i hösten 2021 visas utställningen Leva Livet, med konstnärerna Ina Porselius, Emma Hanquist och Anna-Karin Rasmusson med ett flertal videoverk, illustrationer och installationer. Temat kretsar kring våra liv och allt omkring som formar oss till den vi är. Samhällets dolda normer har ett stort inflytande på individen. Har individen chans att också påverka samhället? Kanske även en konstutställning som Leva Livet kan göra det?

Framtiden

Under 2021 har konstutställningar prioritet på Gotlands Museum, sedan varvas konst med andra samhällsrelevanta utställningar i de tillfälliga lokalerna. När byggnaden Gotlands Konstmuseum kan öppna igen är inte bestämt.