Kliv upp i tornen i Visby ringmur

Har du varit uppe i tornen på Visby ringmur? Det är en upplevelse att få komma upp och tänka sig in att vara en medeltida borgare, soldat eller kanske fånge i någon av ringmurens torn. Den har i århundrande stått kvar genom generationer av människor som gått genom portarna till Visby. Ringmuren är Gotlands kändaste kulturarv och viktig del av världsarvsstaden Visby.

Visby ringmur

Visby ringmur eller stadsmur är unik då den står kvar i originalskick till skillnad mot många återuppbyggda stadsmurar i Europa. Ringmuren uppfördes år 1250-1288 och tillbyggd under 1300-talet. Den är 3,4 kilometer lång och upp till elva meter hög. Den hade ursprungligen 29 marktorn och ett 20-tal sadeltorn.

Fängelsetornet Kajsarn

I den östra muren, nära busstationen finns fängelsetornet Kajsarn. Det användes som fängelse mellan 1681 och 1859. Här har Gotlands Museum en fängelseutställning där synen på brott och straff genom tiderna berättas. Här kan du uppleva mörkret, kylan och skammen i de återställda fängelserummen. Sommartid är tornet öppet för allmänheten.

Väktargången

I stadsmurens nordvästra hörn mot havet, intill Kamestornet finns väktargången. Det är en rekonstruktion av den medeltida väktargången med trappor och golv som gör det möjligt att komma upp i marktornet. Väktargången användes av stadens vakter på medeltiden.

Från väktargången har du fantastisk utsikt upp över Nordegravar, in över Visby och ut över havet. Väktargången står alltid öppen.

Kruttornet

Kruttornet ligger vid havet i Almedalen. Det är murens äldsta torn som byggdes som en fristående kastal, ett försvarstorn redan på 1100-talet. Den skyddade inseglingsrännan till den medeltida hamnen som var belägen där Almedalen är idag.

Tornet fick namnet Kruttornet på 1700-talet, då Kronan – svenska staten – förvarade krut i tornet. Det är 25 meter högt och ingången sitter ca 5 meter över marknivån nåddes via en stege.

Foto: Sofia Hoas