Kontroll

Ibland är mitt kontrollbehov helt okontrollerbart. Ibland helt under kontroll.