Noaks Ark

Offentlig konst är ett viktigt inslag i vår gemensamma miljö. Bildkonst i olika former och uttryck visas naturligtvis på konstmuseet i Visby och på privata konsthallar och gallerier. Men du har fina möjligheter att se konst utomhus.

Det senaste tillskottet är skulpturgruppen Noaks Ark, av den Visby-födde konstnären Evert Lindfors. Det har helt nyligen fått ett spännande och annorlunda placering: det finns numera i en bunker, ett f d kulsprutevärn, mittemot Almedalens hotell i Visby.

Du kan när som helst se verket om du ställer dig på knä framför de f.d. skottgluggarna. Vill du komma in i bunkern så hålls öppen alla dagar perioden maj-september. Under andra tider kan du kontakta Gotlands Museum som arrangerar visningar.

Klicka här för att se all offentlig konst som finns över hela Gotland!