Porträtt av människornas Gotland

Tommy Söderlund gräver där han står. I sina bilder skildrar han människor i sin närmiljö på Gotland. Han har arbetat som dokumentärfotograf i 40 år, främst inom tidning och bokproduktion. 

“Intill Tommy Söderlund” är en bildberättelse om livet på Gotland. Här är det inte raukarna eller kyrkoruinerna som får ta plats utan familjerna och vardagshändelserna under de decennier som Tommy Söderlund dokumenterat sin närmiljö genom kameralinsen, både privat och som pressfotograf.

– Det som intresserar mig mest är människor: våra relationer, tankar, känslor, drömmar och beteenden. Jag försöker berätta något om det liv vi alla lever och undviker det tillrättalagda och övertydliga, säger han.  

Allt sedan den första boken som han medverkade i, Näs sockenbok i slutet av 1970-talet, har den röda tråden genom hans bildberättande varit Gotland. Förebilder är den lettiska fotografen Inta Ruka och norrländska Sune Jonsson, som också dokumenterat sin egen uppväxt och sina bekanta.

– Mina förebilder är de som vågar vara personliga i dokumentärfoto och lämnar tolkningsutrymme. Det mest spännande händer utanför bildramen, i mig själv och inom betraktarens egna erfarenheter. Jag vill att du ska begrunda mina bilder, inte beundra dem. 

De senaste åren har Tommy Söderlund gjort två bildberättelser om olika öppna rum i Visby innerstad: “Visby domkyrka – där himmel och jord möts och Botan – Allas gröna rum”.

– Böcker om botaniska trädgårdar skildrar ofta enbart växtligheten, men jag har valt att fokusera på vad som händer i människors möten med naturen, säger han och fortsätter:
– Om man har en ambition att vara dokumentär och skildra situationer som verkligen uppträder utan att jag har påverkat dem, behöver man tillbringa mycket tid på platsen. Det har varit en förutsättning att bo nära för att kunna fånga ögonblick under olika tider på dygnet och under alla årstider.

Han menar att bildberättande har fyra viktiga byggstenar: tid, engagemang, kunskap om ämnet och en förmåga att ta ansvar för både den du fotograferar och dig själv.

– Tid och bokproduktion hör ihop. Du behöver gott om tid för att kunna sätta dig in i ämnen och presentera dem i bokform. Böcker har en lång livslängd och jag tror att marknaden för bildberättelser kommer att växa. När det gäller textböcker konkurrerar den fysiska boken med ljudboken, medan bildberättelsen behöver upplevas med ögonen.

Text: Maria Molin
Foto: Tommy Söderlund