Om Kulturens Ö

Destination Gotland har ett långt partnerskap med den gotländska kulturen, det nya med hemsidan Kulturens Ö är att rederiet nu lättare kan peka på en tydlig samlingsplats för sina samarbetspartners. Kulturens Ö har som ambition att locka fler att åka till Gotland för kulturens skull.

Dag Franzén, Gotlandsmusikens chef hade en idé och skickade ett brev till Destination Gotland marknads- och försäljningschef Johan Lindvall. Några månader senare sjösattes Kulturens Ö – en samlingsplats för hela öns kultur i syfte att ge reseanledningar.

Reseanledning? Jo, en reseanledning kan vara en konsert, en teaterföreställning, en vernissage eller en vandring runt Visby Ringmur.
Hemsidan är ett samarbete med all kultur på Gotland, stora som små evenemang. Destination Gotland vill skapa nya och fler reseanledningar till Gotland och planerar även att paketera attraktiva erbjudanden för att öka antalet besökare året runt.

På hemsidan finns en kalender där besökaren kan hitta ett evenemang som går att koppla ihop med resa och boende. Kulturens Ö ger kulturen på Gotland en kommersiell plattform som sträcker sig långt utanför öns gränser. Det kommer hjälpa kulturutövare att nå ut med sina evenemang samt koordinera mellan utövare.

Kulturutövare har möjlighet att lägga in sina evenemang i kalendern genom att fylla i ett formulär som sedan godkänns för publicering.
Marknadsföring kommer ske via Destination Gotlands olika kanaler, samt spridas av kulturgotland i deras egna kanaler.

Kontakta oss

Vill du ha svar på frågor eller hjälp att boka?
Kontakta oss så hjälper vi till.
Telefon: 0771-22 33 00
E-post: info@kulturenso.se

© Copyright - Kulturens Ö